English Camp

Výuka angličtiny s rodilými mluvčími ...

Beroun Language Club

Výuka cizích jazyků ...

Objevujeme křesťanství

Kurz na seznámení se s křesťanstvím ...

Biblická hodina

Studium Božího slova ...

Nedělní shromáždění

Památka Páně, kázání, chvály ...

Verš pro letošní rok

Já dám žíznivému zadarmo napít
z pramene vody života.

Bible ČSP, Zjevení 21:6b

Termíny

  • Nedělní shromáždění: 09:30
    30. září nebude

  • Biblická hodina: 19:00
    středa 31. října u Mellwigových (Kr. Dvůr)

  • Mládež: pátek 18:00-20:00